Wat te doen bij een ongeval?

Indien je een ongeval hebt dat verzekerd is door onze ongevallenverzekering staat er je het volgende te doen:

  1. Van de trainer of secretaris ontvang je een aangifteformulier en een medisch attest sportongeval
    Het aangifteformulier wordt door de trainer ingevuld, het medisch attest door de dokter. Indienen kan ook altijd via Freddy Franckx (verantwoordelijke ledenbeheer)
  2. De ingevulde formulieren wordt zo snel mogelijk aan secretariaat of aan Freddy Franckx bezorgd (het medisch attest kan iets later worden bezorgd)
    De volledig ingevulde aangifte moet door de secretaris of Freddy aan de federatie kunnen toegezonden worden binnen de 8 werkdagen.
  3. Nadien wordt een formulier toegestuurd met een persoonlijk dossiernummer. Op dit formulier worden de kosten ingevuld.

Houd goed uw rekeningen bij en vraag steeds een bewijs aan het ziekenfonds van eventuele terugbetaalde medische kosten. Enkel na indienen van een genezingsattest (wordt mee opgestuurd) betaald de verzekering uit en dit binnen een termijn van 3 jaar.